بازدید درس عملیات صنایع غذایی ترم تابستان

بازدید فوق در روز چهار شنبه 29 مرداد برگزار می‌شود

محل بازدید مشهد

ساعت حرکت:8:30 از میدان دانشگاه


ارسال نظر

Captcha image

نظرات

مطالب مرتبط